.

Engineering


Opdrachtgevers en vergunningverleners vragen steeds vaker om een gedegen werkvoorbereiding en conform de wet WION is de oplevering van revisietekening misschien wel net zo belangrijk. Dit gehele traject, van het opstellen van een plan vóór uitvoering en de levering van revisie nadien behoort tot de werkzaamheden van Ravesteijn.

Het opstellen van een boogplan is hier één van de zaken van die binnen het aanbod Engineering vallen. Door het vooraf bepalen van een boogplan is voor het bevoegd gezag inzichtelijk waar de kruising gemaakt gaat worden en kan er op papier vooraf een theoretisch profiel opgesteld worden. Hiermee voorkom je kabel- en leidingschade doordat vooraf al bepaald wordt hoe de boogzinker het beste gemaakt kan worden. Dit theoretisch dwarsprofiel kan vervolgens buiten gecontroleerd worden en indien toepasbaar uitgevoerd worden conform opgesteld plan.

Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld bij kades en dijken, kan het boogplan uitgebreid worden met een werkplan. In dit werkplaan staan o.a. de uit te voeren werkzaamheden maar hierin wordt ook een sterkteberekening en mud-drukberekening gemaakt van de aan te brengen boogzinker/boogboring.

Ook wordt door middel van het dinoloket of eventueel aanvullende een sondering op locatie de te verwachten ondergrond in kaart gebracht.

Met het opstellen van een werkplan wordt de kans van slagen in de uitvoering vergroot en geeft men naar het bevoegd gezag een extra stuk veiligheid af voor de aan te brengen weg- en/of slootkruising.

Daarnaast levert Ravesteijn, standaard, na iedere boogzinker een revisietekening op. Deze tekening geeft het dwarsprofiel en het bovenaanzicht van de aangebrachte boogzinker weer. De in- en uittredepunten worden standaard met GPS ingemeten waardoor een uiterst nauwkeurige revisie gecreëerd wordt.