.

Specials

Speciaal ontwikkelde technieken aanvullende op de hoofdwerkzaamheden. O.a. boogboren, fundatiewerk voor transformatorstations, asfaltzagen, dämmeren en telecomkasten.

.

Asfaltzagen

Zaagwerk in asfalt inclusief uitbreken en tijdelijke bestrating.

Boogboren

Sleufloze techniek ontwikkeld voor kades en dijken aangebracht met snijkop.

Dämmeren

Krimpvrije afdichting/vulling van holle ruimtes in ondergrond/mantelbuis

Engineering

Werkvoorbereiding en engineering van diverse werkplannen en revisietekeningen

Telecomkasten

Fundatie- en plaatsingswerkzaamheden ten behoeve van glasvezel-/telecomkasten.

Transformatorstations

Fundatiewerkzaamheden ten behoeve van transformatorstations inclusief hei- en grondwerk.