.

Transformatorstations


In aansluiting op de energietransitie die op dit moment plaats vind in het hele land, worden er door het hele land verzwaringen aan het stroomnet aangebracht en worden diverse locaties voorzien van duurzame energieopwekking zoals Windmolens en Zonnepanelen. Voor deze energietransitie zijn op vele plekken nieuwe transformatorstations benodigd.

In opdracht van Alberts & Kluft funderen wij door het hele land diverse soorten transformatorstations. Deze trafo-stations worden veelal op stalenbuispalen geplaatst waarbij het hei- en grondwerk binnen de scoop van Ravesteijn valt. Daarnaast is er de mogelijkheid dat Ravesteijn het adviestraject op het gebied van sonderingen en funderingsadvies regelt. Ook het uitzetten van de kast met behulp van GPS-meetapparatuur valt binnen onze dienstverlening.

Met behulp van een trillingsarm heisysteem ofwel een valblok worden de palen op de juiste positie aangebracht conform afgegeven funderingsadvies. De stations worden vervolgens uitgegraven op basis van een NAP-hoogte en nadien, in de put, wordt de positie van het te plaatsen station aangegeven middels een aantal piketten. Wanneer het werk verder funderingsgereed is wordt de put, afhankelijk van zijn locatie, veilig afgezet met lint ofwel in de bouwhekken gezet.

Aanvullend worden de locaties nadien eventueel nog aangevuld met de uitkomende grond en voorzien van straatwerk rondom de kast.